DANH SÁCH HỘI VIÊN

09/06/2017  3953 lượt xem 

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

 
 

        1              

Bạch Quốc

An

Công chức

 

        2              

Nguyễn Bình

An

Luật sư

 

        3              

Bùi Ngọc

Anh

Luật sư

 

        4              

Đào Duy

Anh

Luật sư

 

        5              

Dương Đức

Anh

Chuyên viên

 

        6              

Hoàng Ly

Anh

Giảng viên

 

        7              

Lại Thế

Anh

Công chức

 

        8              

Lại Thị Vân

 Anh

Công chức

 

        9              

Lê Thị Ngọc

Anh

Thông tin-Thư viện

 

      10            

Lê Thị Ngọc

Anh

Sinh viên

 

      11            

Lưu Quỳnh

Anh

Thực tập sinh VPLS An Viên

 

      12            

Lý Vân

Anh

Giảng viên

 

      13            

Nguyễn Mai

Anh

Luật sư

 

      14            

Nguyễn Mai

Anh

Giảng viên

 

      15            

Nguyễn Minh

Anh

Sinh viên HVNG

 

      16            

Nguyễn Ngọc

Anh

Công An

 

      17            

Nguyễn Ngọc

Anh

Chuyên viên pháp lý

 

      18            

Nguyễn Quý

Anh

Công chức

 

      19            

Nguyễn Quỳnh

Anh

Giảng viên

 

      20            

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

Thẩm phán TAND TC

 

      21            

Nguyễn Thị Huệ

Anh

Công chức

 

      22            

Nguyễn Thị Lan

Anh

Giảng viên

 

      23            

Nguyễn Tuấn

 Anh

Công an

 

      24            

Phạm Bình

Anh

Cán bộ

 

      25            

Phạm Đức

Anh

Sinh viên tốt nghiệp HVNG

 

      26            

Phạm Hải

Anh

Công chức

 

      27            

Phạm Thị Kim

Anh

Công chức

 

      28            

Phạm Tuấn

Anh

Công chức

 

      29            

Phan Vũ

Anh

Luật sư

 

      30            

Trần Duy

Anh

Luật sư

 

      31            

Trần Phương

Anh

Giảng viên

 

      32            

Vũ Ngọc

Anh

Công chức

 

      33            

Vũ Thị Lan

Anh

Giảng viên

 

      34            

Vũ Thị Lan

Anh

Thực tập sinh công ty Luật YKVN

 

      35            

Vũ Thị Việt

Anh

Giảng viên

 

      36            

Đỗ Minh

Ánh

Luật sư

 

      37            

Nguyễn Huy

Luật sư

 

      38            

Phạm Đức

 Bảo

Giảng viên

 

      39            

Trương Quốc

Bảo

Thực tập sinh công ty Luật YKVN

 

      40            

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Luật sư

 

      41            

Nguyễn Thành

Biên

Doanh nghiệp

 

      42            

Lê Văn

Bính

Giảng viên Luật

 

      43            

Đỗ Hòa

Bình

Cán bộ hưu trí

 

      44            

Nông Quốc

Bình

Giảng viên

 

      45            

Vũ Ngọc

Bình

Nghiên cứu viên

 

      46            

Trần Duy

Cảnh

Luật sư

 

      47            

Bùi Thị Hải

Châu

Công chức

 

      48            

Đặng Linh

Chi

Công chức

 

      49            

Nguyễn Thị Linh

Chi

Luật sư

 

      50            

Ngô Quốc

Chiến

Giảng viên

 

      51            

Nguyễn Văn

Chiến

Luật sư

 

      52            

Vi Hoàng

Chung

Công chức

 

      53            

Nguyễn Gia Huy

Chương

Luật sư

 

      54            

Phạm Gia

Chương

Công chức

 

      55            

Trương Thế

Côn

Viên chức

 

      56            

Phạm Văn

Công

Cán bộ nghiên cứu

 

      57            

Đỗ Thị Kim

Cúc

Tư vấn pháp lý

 

      58            

Nguyễn Minh

Cương

Công chức

 

      59            

Nguyễn Văn

Cương

Công chức

 

      60            

Nguyễn Văn

Cương

Luật sư

 

      61            

Đỗ Quốc

Cường

Chuyên viên

 

      62            

Hà Hùng

Cường

Cán bộ

 

      63            

Nguyễn Hùng

Cường

Giảng viên

 

      64            

Phùng Quang

Cường

Luật sư

 

      65            

An Văn

Đăng

Ban Biên tập ảnh, TTXVN

 

      66            

Mai Hải

Đăng

Giảng viên

 

      67            

Vũ Hải

Đăng

Công chức

 

      68            

Dương Bích

Đào

   

      69            

Lê Thị Anh

Đào

Giảng viên

 

      70            

Hoàng Tiến

Đạt

Công chức

 

      71            

Trần Văn

Đạt

Công chức

 

      72            

Nguyễn Bá

Diến

Giảng viên

 

      73            

Võ Ngọc

Diệp

Nghiên cứu viên

 

      74            

Trần Ngọc

 Định

Giảng viên

 

      75            

Nguyễn Mạnh

Đông

Công chức

 

      76            

Nguyễn Đình

Đức

Khác

 

      77            

Nguyễn Tiến

Đức

Cán bộ nghiên cứu

 

      78            

Nguyễn Kim

Dung

Luật sư

 

      79            

Phạm Lan

Dung

Tổng thư ký VSIL

 

      80            

Hồ Thanh

Dũng

Tư vấn Luật

 

      81            

Lưu Tiến

Dũng

Luật sư

 

      82            

Nguyễn Phó

Dũng

Luật sư

 

      83            

Thái Xuân

Dũng

Công chức

 

      84            

Trương Đắc

Dũng

Công chức

 

      85            

Chu Khắc Hoài

Dương

Luật sư

 

      86            

Nguyễn Thùy

Dương

Giảng viên

 

      87            

Trần Ngọc

Dương

Giảng viên

 

      88            

Vũ Ánh

Dương

Tổng Thư Ký Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam

 

      89            

Vũ Ngọc

Dương

Giảng viên

 

      90            

Hoàng Thái

Duy

Công an

 

      91            

Trần Lê

Duy

Cán bộ

 

      92            

Trần Văn

Duy

Cán bộ nghiên cứu

 

      93            

Dương Bá Ánh

Duyên

Luật sư

 

      94            

Nguyễn Hải

Duyên

Sinh viên tốt nghiệp HVNG

 

      95            

Lê Ngọc

Giang

Công chức

 

      96            

Nguyễn Thị Tuyết

Giang

Công chức

 

      97            

Nguyễn Thu

Giang

Chuyên viên Luật Bộ Ngoại giao

 

      98            

Nguyễn Thùy

Giang

Công chức

 

      99            

Phạm Hương

Giang

Công chức

 

    100          

Phạm Thị

Giang

Nghiên cứu viên

 

    101          

Phạm Trường

Giang

Công chức

 

    102          

Triệu Thanh

Giang

Nghiên cứu viên

 

    103          

Đặng Vũ Minh

Trợ lý Luật sư

 

    104          

Hà Thị Ngọc

Cán bộ hưu trí

 

    105          

Hoàng Thị Thu

Công chức

 

    106          

Nguyễn Bích

Thư ký Ban Chủ Nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội

 

    107          

Nguyễn Hồng

Luật sư

 

    108          

Nguyễn Ngọc

Giảng viên

 

    109          

Nguyễn Thị Ngọc

Công chức

 

    110          

Nguyễn Thị Thanh

   

    111          

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

 

    112          

Phạm Thị Bắc

Giảng viên

 

    113          

Trần Thị Minh

Chuyên viên

 

    114          

Đỗ Trọng

Hải

Luật sư

 

    115          

Hồ Ngọc

Hải

Luật sư

 

    116          

Hải

Luật sư

 

    117          

Lê Thị Hồng

Hải

Công chức

 

    118          

Nguyễn Hoàng

Hải

Công chức

 

    119          

Nguyễn Thanh

Hải

Công chức

 

    120          

Nguyễn Văn

Hải

Luật sư

 

    121          

Phạm Hồng

Hải

Luật sư

 

    122          

Trần Thị Thanh

 Hải

Công chức

 

    123          

Trịnh Đức

Hải

Công chức

 

    124          

Vũ Gia

Hân

Giảng viên

 

    125          

Đỗ Thị Thu

Hằng

Viên chức

 

    126          

Nguyễn Minh

Hằng

Giảng viên

 

    127          

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Cán bộ ngoại giao

 

    128          

Nguyễn Thu

Hằng

Công chức

 

    129          

Trần Thúy

Hằng

Giảng viên

 

    130          

Nguyễn Văn

Hanh

Công chức

 

    131          

Đặng Cẩm

Hạnh

Công an

 

    132          

Lê Đức

Hạnh

Công chức

 

    133          

Ngô Thị Hồng

Hạnh

Nhân viên Hành chính Pháp chế

 

    134          

Nguyễn Hồng

Hạnh

Công chức

 

    135          

Phạm Hồng

Hạnh

Giảng viên

 

    136          

Trần Hồng

Hạnh

Công chức

 

    137          

Nguyễn Thị

Hảo

Công chức

 

    138          

Phan Duy

Hảo

Chuyên gia nghiên cứu

 

    139          

Võ Trí

Hảo

Giảng viên

 

    140          

Lê Thị Thu

Hiền

Chuyên viên pháp lý

 

    141          

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Giảng viên

 

    142          

Nguyễn Mạnh

Hiển

Công chức

 

    143          

Nhâm Ngọc

Hiển

Công chức

 

    144          

Hoàng Phước

Hiệp

TS Luật quốc tế

 

    145          

Nguyễn Đức

Hiếu

Luật sư

 

    146          

Nguyễn Minh

Hiếu

Khác

 

    147          

Nguyễn Thị

Hoa

Chuyên viên

 

    148          

Hà Thanh

Hòa

Giảng viên

 

    149          

Phạm Thái

Hòa

Công chức

 

    150          

Trần Thu

Hòa

Công chức

 

    151          

Đỗ Quý

Hoàng

Giảng viên

 

    152          

Lại Xuân

Hoàng

Cán bộ

 

    153          

Phạm Minh

Hoàng

Chuyên viên Bộ Ngoại giao

 

    154          

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

Cán bộ ngoại giao

 

    155          

Nguyễn Thị Minh

Hồng

Luật sư

 

    156          

Nguyễn Việt

Hồng

Công an

 

    157          

Trịnh Thị

Huế

Công chức

 

    158          

Nguyễn Thị Minh

Huệ

Giảng viên

 

    159          

Trần Thị

Huệ

Giảng viên

 

    160          

Lê Quốc

Hùng

Giảng viên, Công chứng viên

 

    161          

Nguyễn Ngọc

Hùng

Cán bộ nghiên cứu

 

    162          

Phạm Mạnh

Hùng

Khác

 

    163          

Đỗ Thu

Hương

Giảng viên

 

    164          

Hứa Thị Lan

Hương

Công chức

 

    165          

Lê Thị Thư

Hương

Cán bộ

 

    166          

Ngô Lan

Hương

Trợ giảng

 

    167          

Nguyễn Thị Quỳnh

Hương

Luật sư

 

    168          

Nguyễn Thu

Hương

Cán bộ nghiên cứu

 

    169          

Phạm Hồ

Hương

Công chức

 

    170          

Phạm Thị Thu

Hương

Công chức

 

    171          

Phạm Thị Thu

Hương

Ban Thư ký ASEAN

 

    172          

Phạm Thu

Hương

Chuyên viên

 

    173          

Đào Thị Bích

Hường

Luật sư

 

    174          

Đào Thị Thu

Hường

Giảng viên

 

    175          

Nguyễn Thị

Hường

Khác

 

    176          

Vũ Thị

Hường

Công chức

 

    177          

Đinh Quang

Huy

Khác

 

    178          

Nguyễn Hữu

Huy

Luật sư

 

    179          

Phạm Quang

Huy

Luật sư

 

    180          

Nguyễn Văn

Huyến

Khác

 

    181          

Đặng Thị

Huyền

Luật sư

 

    182          

Kiều Thị

Huyền

Khác

 

    183          

Nguyễn Minh

Huyền

Tư vấn pháp lý

 

    184          

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Công an

 

    185          

Trần Thị Thanh

Huyền

Luật sư

 

    186          

Nguyễn Linh

Kha

Công chức

 

    187          

Nguyễn Công

Khanh

Công chức

 

    188          

Vũ Quốc

Khánh

Công chức thanh tra

 

    189          

Đàm Thục

Khuê

Khác

 

    190          

Hoàng Trung

Kiên

Công chức

 

    191          

Nguyễn Đức

Kiên

Công chức

 

    192          

Mai Nguyễn Hoàng

Lâm

Luật gia

 

    193          

Nguyễn Mỹ

Lan

Công chức

 

    194          

Nguyễn Ngọc

Lan

Giảng viên

 

    195          

Nguyễn Thị Hương

Lan

Công chức

 

    196          

Phạm Thị Hồng

Lan

Viên chức

 

    197          

Dương Thành

 Lê

Công chức BNG

 

    198          

Nguyễn Thị Hương

Liên

Nghiên cứu viên

 

    199          

Vũ Thị Mai

Liên

Cán bộ ngoại giao

 

    200          

Nguyễn Mai

Linh

Giảng viên

 

    201          

Nguyễn Thị Thùy

Linh

Nhân viên hành chính

 

    202          

Phạm Thùy

Linh

Chuyên viên

 

    203          

Hoàng Thị

Loan

Giảng viên

 

    204          

Nguyễn Thị

Loan

Nghiên cứu viên

 

    205          

Thạch Thị Quỳnh

Loan

Nhân viên pháp lý

 

    206          

Đào Quý

Lộc

Công chức

 

    207          

Hoa Hữu

Long

Luật gia

 

    208          

Trần Vân

Long

Giảng viên

 

    209          

Vũ Đức

Long

Chuyên gia pháp lý, đã nghỉ hưu

 

    210          

Lê Ngọc

Luân

Luật sư

 

    211          

Nguyến Thọ

Luân

Công chức

 

    212          

Đỗ Đình

Lương

Công chức

 

    213          

Vũ Đình

Luyện

Doanh nhân - Lãnh sự Danh dự Ukraina

 

    214          

Nguyễn Thị Hương

Ly

Công chức

 

    215          

Lương Văn

Luật gia

 

    216          

Đoàn Phương

 Mai

Sinh viên tốt nghiệp HVNG

 

    217          

Lê Thị Tuyết

Mai

Công chức

 

    218          

Nguyễn Ngọc

Mai

Công chức

 

    219          

Nguyễn Phương

Mai

Cán bộ ngoại giao

 

    220          

Nguyễn Thái

Mai

Giảng viên

 

    221          

Nguyễn Thị Thúy

Mai

Công chức

 

    222          

Ngô Đức

Mạnh

Cán bộ

 

    223          

Phan Văn

Mạnh

Giảng viên

 

    224          

Vũ Thế

Mạnh

Kỹ sưu phòng kết cấu TEDIPORT

 

    225          

Khuất Duy Lê

Minh

Công chức

 

    226          

Nguyễn Bình

Minh

Giảng viên

 

    227          

Nguyễn Bình

Minh

Luật sư

 

    228          

Nguyễn Ngọc

Minh

Luật sư

 

    229          

Trần Hữu Duy

Minh

Giảng viên

 

    230          

Dương Trà

My

Công chức

 

    231          

Trần Thị Họa

My

Luật sư

 

    232          

Nguyễn Trung

Nam

Luật sư

 

    233          

Trần Duy

Nam

Công chức

 

    234          

Nết

Luật sư

 

    235          

Đinh Quỳnh

Nga

   

    236          

Phạm Thanh

Nga

Luật sư

 

    237          

Trịnh Thị Thúy

Nga

Công chức

 

    238          

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Giảng viên

 

    239          

Trương  Trọng

Nghĩa

Luật sư

 

    240          

Đinh Bảo

Ngọc

Công chức

 

    241          

Hồ Thúy

Ngọc

Giảng viên

 

    242          

Nguyễn Khánh

Ngọc

Công chức

 

    243          

Nguyễn Thị Ánh

Ngọc

Nghiên cứu viên

 

    244          

Tạ Quang

 Ngọc

Giảng viên

 

    245          

Nguyễn Lan

Nguyên

Giảng viên

 

    246          

Nguyễn Thị Minh

Nguyệt

Công chức

 

    247          

Đinh Thị Thanh

Nhàn

Giảng viên

 

    248          

Phạm Hồng

Nhật

Cán bộ nghiên cứu

 

    249          

Nguyễn Thị

Nhung

Công chức

 

    250          

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

Công an

 

    251          

Trần Tuấn

Phong

Luật sư

 

    252          

Nguyễn Hữu

Phú

Cán bộ

 

    253          

Nguyễn Thanh

Phú

Viên chức

 

    254          

Ngô Hữu

Phước

Giảng viên

 

    255          

Nguyễn Hữu

Phước

Luật sư

 

    256          

Hoàng Thanh

Phương

Giảng viên

 

    257          

Lê Việt

Phương

Cán bộ ngoại giao

 

    258          

Nguyễn Minh

Phương

Công chức

 

    259          

Nguyễn Thị

Phương

Chuyên viên nghiên cứu

 

    260          

Nguyễn Thị Thu

Phương

Công chức

 

    261          

Nguyễn Thị Thu

Phương

Nghiên cứu viên

 

    262          

Nguyễn Việt

Phương

Công chức

 

    263          

Phạm Thị

Phương

Công chức

 

    264          

Trần Lê

Phương

Cán bộ ngoại giao

 

    265          

Nguyễn Minh

Quân

Công chức

 

    266          

Bùi Văn

Quang

Luật sư

 

    267          

Nguyễn Hưng

Quang

Luật sư

 

    268          

Trần Nhật

Quang

Luật sư

 

    269          

Bùi Hương

Quế

Công chức

 

    270          

Đoàn Thị

Quý

Kinh doanh

 

    271          

Đàm Lệ

Quyên

Chuyên viên pháp lý

 

    272          

Nguyễn Thị Hồng

Quyên

Công chức

 

    273          

Lê Đình

Quyết

Giảng viên

 

    274          

Ngô Thị Vân

Quỳnh

Luật sư

 

    275          

Nguyễn Hương

Quỳnh

Biên tập viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

 

    276          

Nguyễn Thị

Quỳnh

Nhân viên pháp chế

 

    277          

Vũ Thị Châu

Quỳnh

Công chức

 

    278          

Nguyễn Văn

Sâm

Kinh doanh

 

    279          

Hoàng Ngọc

Sơn

Công chức

 

    280          

Lê Hồng

Sơn

Công chức

 

    281          

Nguyễn Bá

Sơn

Luật gia

 

    282          

Nguyễn Thị Xuân

Sơn

Giảng viên

 

    283          

Trần Minh

Sơn

Công chức

 

    284          

Trần Thị Ngọc

Sương

Giảng viên (Khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng)

 

    285          

Phạm Thành

Tài

Luật sư (Công ty Luật Phạm Danh)

 

    286          

Nguyễn Minh

Tâm

Luật sư

 

    287          

Đỗ Đức

Thắng

Công chức

 

    288          

Mai Phạm Cao

Thắng

Công chức

 

    289          

Nguyễn Đăng

Thắng

Công chức

 

    290          

Nguyễn Thị Hồng

Thắng

Giảng viên

 

    291          

Nguyễn Toàn

Thắng

Giảng viên

 

    292          

Phạm Vũ

Thắng

Công chức

 

    293          

Trần Văn

Thắng

Biên tập viên NXB Giáo dục Việt Nam

 

    294          

Lại Xuân

Thanh

Công chức

 

    295          

Lưu Thị Kim

Thanh

Luật sư

 

    296          

Phạm Thị

Thanh

Cán bộ nghiên cứu

 

    297          

Trương Xuân

Thanh

Luật gia

 

    298          

Dương Quốc

Thành

Luật sư

 

    299          

Nguyễn Duy

Thành

Sinh viên tốt nghiệp HVNG

 

    300          

Trần Duy

Thành

Công chức

 

    301          

Bùi Bích

Thảo

Nghiên cứu sinh

 

    302          

Lê Xuân

Thảo

Công an

 

    303          

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Luật sư

 

    304          

Phạm Phương

Thảo

Sinh viên

 

    305          

Tăng Minh Thanh

Thảo

Trợ giảng

 

    306          

Trần Thị Phương

Thảo

Công chức

 

    307          

Vũ Thị Diệu

Thảo

Luật sư tập sự NHQuang và Cộng sự

 

    308          

Lê Trọng

Thêm

   

    309          

Huỳnh Thanh

Thi

Luật sư

 

    310          

Trần Duy

Thi

Luật gia

 

    311          

Đỗ Ngọc

Thịnh

Luật sư

 

    312          

Lương Đức

Thọ

Công chức

 

    313          

Phạm Xuân

Thọ

Công chứng viên (nguyên Thẩm phán)

 

    314          

Đồng Thị Kim

Thoa

Giảng viên

 

    315          

Lê Thị Minh

Thoa

Cán bộ ngoại giao

 

    316          

Nguyễn Văn

Thông

Luật sư

 

    317          

Đinh Thị Minh

Thu

Nghiên cứu viên

 

    318          

Nguyễn Thị Minh

Thu

Luật sư

 

    319          

Nguyễn Thị Quế

Thu

Công an

 

    320          

Nguyễn Thủy

Thu

Công chức

 

    321          

Bùi Yên

Thư

Luật gia

 

    322          

Nguyễn Anh

Thư

Công chức

 

    323          

Đỗ Hiếu

Thuận

Công chức Tổng công ty Thép Việt Nam

 

    324          

Đoàn Quỳnh

Thương

Giảng viên

 

    325          

Mạc Thị Hoài

Thương

Giảng viên

 

    326          

Phạm Thị

Thương

Công chức

 

    327          

Nguyễn Thu

Thuỷ

Giảng viên

 

    328          

Phạm Thị Lê

Thúy

Công chức

 

    329          

Trần Văn

Thùy

Công chức

 

    330          

Hoàng Chung

Thủy

Công chức

 

    331          

Hoàng Thị Thanh

Thủy

Luật sư

 

    332          

Nguyễn Thanh

Thủy

Công chức

 

    333          

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Công an

 

    334          

Nguyễn Thu

Thủy

Giảng viên

 

    335          

Trần Thị Thu

Thủy

Giảng viên

 

    336          

Trịnh Thu

Thủy

Sinh viên tốt nghiệp HVNG

 

    337          

Vũ Thị Thu

Thủy

Nghiên cứu viên

 

    338          

Nguyễn Mạnh

Tiến

Đại biểu Quốc Hội

 

    339          

Đỗ Đức

Tính

Tiến sĩ kinh tế

 

    340          

Vũ Văn

Tính

Giảng viên

 

    341          

Phạm Thanh

Trà

Công chức

 

    342          

Lê Minh

Trang

Công chức

 

    343          

Lê Thu

Trang

Giảng viên

 

    344          

Ngô Thị

Trang

Giảng viên

 

    345          

Nguyễn Hân Thanh

Trang

Trợ lý luật sư

 

    346          

Nguyễn Quỳnh

Trang

Giảng viên

 

    347          

Nguyễn Thị Thu

Trang

Trợ lý luật sư

 

    348          

Nguyễn Thu

Trang

Nghiên cứu sinh

 

    349          

Phạm Ngọc Minh

Trang

Giảng viên

 

    350          

Phạm Thị Hà

Trang

Khác

 

    351          

Phạm Thị Minh

Trang

Thực tập sinh Công ty luật Russin & Vecchi

 

    352          

Vũ Thị Ngọc

Trang

Trợ giảng (Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao)

 

    353          

Lê Hải

Triều

Công chức

 

    354          

Nguyễn Phương

Trinh

Luật sư

 

    355          

Đặng Lê

Trịnh

Chuyên gia pháp lý

 

    356          

Nguyễn Văn

Trịnh

Luật sư

 

    357          

Bùi Thanh

Trúc

Trợ giảng

 

    358          

Khuất Bảo

Trung

Công an

 

    359          

Nguyễn Thành

Trung

Công chức

 

    360          

Nguyễn Văn

Trung

Chuyên viên pháp lý

 

    361          

Phạm Hiếu

Trung

Công chức

 

    362          

Phạm Văn

Trung

Công chức

 

    363          

Vũ Lê

Trung

Luật sư

 

    364          

Văn phòng công chứng

Trung Tâm

Tổ chức

 

    365          

Đỗ Anh

Luật sư

 

    366          

Ngô Thanh Thanh

Sinh viên tốt nghiệp HVNG

 

    367          

Nguyễn Thanh

Công chức

 

    368          

Vũ Văn

Tuân

Trợ lý Luật sư

 

    369          

Bành Quốc

Tuấn

Giảng viên

 

    370          

Chu Tam

Tuấn

Công chức

 

    371          

Đặng Trần Anh

Tuấn

Công chức

 

    372          

Kiều Anh

Tuấn

Công chức

 

    373          

Lý Quốc

Tuấn

Công chức

 

    374          

Nguyễn Anh

Tuấn

Luật sư

 

    375          

Nguyễn Văn

Tuấn

   

    376          

Phùng Anh

Tuấn

Luật sư

 

    377          

Trần Anh

Tuấn

Công chức

 

    378          

Ngô Thanh

Tùng

   

    379          

Phạm Hoàng

Tùng

Công chức

 

    380          

Phạm Thanh

Tùng

Luật sư

 

    381          

Đặng Thị Hồng

Tuyến

Giảng viên

 

    382          

Đinh Ánh

Tuyết

Trưởng văn phòng luật sư IDVN

 

    383          

Dương Thị Ánh

Vân

Công chức

 

    384          

Nguyễn Cẩm

Vân

Cán bộ ngoại giao

 

    385          

Nguyễn Thị Bích

Vân

Côgn chức

 

    386          

Nguyễn Thị Tường

Vân

Cán bộ ngoại giao

 

    387          

Hoàng

Việt

Giảng viên

 

    388          

Nguyễn

Việt

Luật gia

 

    389          

Phạm Bá

Việt

Công chức

 

    390          

Trần Đức

Việt

Luật sư Tập sự

 

    391          

Nguyễn Thành

Vinh

Luật sư

 

    392          

Nguyễn Tiến

Vinh

Giảng viên

 

    393          

Nguyễn Tô

Vinh

Chuyên viên tư vấn pháp lý

 

    394          

Nguyễn Minh

Công chức

 

    395          

Chu Quang

Xuân

Kinh doanh

 

    396          

Nguyễn Thị

Xuyến

Kế toán

 

    397          

Nguyễn Thị Hồng

Yến

Giảng viên

 

    398          

Nguyễn Thị Ngọc

Yến

Công chức

 

    399          

Nguyễn Thuận

Yến

Công chức

 

    400          

Trần Thị Hải

Yến

Luật sư

 

    401          

Trịnh Hải

Yến

Giảng viên (Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao)

 


Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên