Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam

23/12/2016  5847 lượt xem 

Điều lệ Hội Luật Quốc tế Việt Nam gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam (Đại hội nhiệm kỳ I: 2016 - 2019) thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt số 4342/QĐ-BNV ngày…

 

ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT QUỐC TẾ VIỆT NAM (VSIL) >>>>> DownloadBài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên