Điểm tin dự án: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tác động môi trường và xã hội tại các khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học

14/06/2022  1321 lượt xem 

Dự án “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tác động môi trường và xã hội tại các khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học” được tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn thúc đẩy tiến độ mạnh mẽ, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2022.


Bước vào giai đoạn triển khai từ đầu tháng 12 năm 2021, dự án do Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL) thực hiện nhằm mục tiêu chính đưa Bộ tiêu chí trở thành một văn bản pháp quy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ TNMT) ban hành, đồng thời góp phần tác động vào nhận thức của các đối tượng liên quan.


Mục tiêu nghiên cứu của Dự án là xác định được Bộ tiêu chí có giá trị pháp lý ràng buộc đối với đánh giá tác động môi trường và xã hội tại các khu bảo tồn di sản thiên nhiên phù hợp về cơ sở chính sách, pháp lý và thực tiễn. Các tiêu chí này cũng dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hoạt động của các KBT hiện nay ở Việt Nam.


Bên cạnh đó, dự án nghiên cứu dự kiến mang lại tác động tích cực trong việc góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác động môi trường-xã hội tại các KBT di sản thiên nhiên. Các kết quả đạt được của dự án phải có sự tham gia đóng góp ý kiến đáng kể của nhóm người dễ bị tổn thương ở khu vực miền núi, như người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em.


Hoạt động nghiên cứu và thực hiện về nâng cao nhận thức đối với tác động môi trường và xã hội tại các khu bảo tồn di sản thiên nhiên sẽ được thực hiện tại Hòa Bình, Quảng Bình, Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại các hội thảo, thông tin khảo sát tại thực địa và các kinh nghiệm quốc tế tại 03 quốc gia khác (Đức, Indonesia, New Zealand) sẽ được chia sẻ và thảo luận để tìm những giải pháp tốt cho từng địa phương và cho Việt Nam.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã dẫn tới hạn chế trong việc triển khai các hoạt động thực địa, truyền thông trực tiếp tại địa phương, Dự án vẫn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp làm việc giữa nhóm thực hiện Dự án của Hội Luật Quốc tế Việt Nam và các cơ quan nhà nước có liên quan tại trung ương và các địa phương thuộc địa bàn nghiên cứu của Dự án.

 Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0