TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI VÒNG QUỐC GIA FDI MOOT 2018

22/04/2018  1522 lượt xem 

Phù hợp với Tôn chỉ & Mục đích của Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL), Ban Lãnh đạo VSIL quyết định tổ chức Cuộc thi Phiên tòa giả định về đầu tư trực tiếp nước ngoài Vòng thi Quốc gia – FDI Moot 2018 dành cho tất cả sinh viên Luật trên toàn quốc vào tháng 07/2018 (thông tin về cuộc thi có thể xem tại website https://www.fdimoot.org/). Hội Luật quốc tế Việt Nam tổ chức Cuộc thi này nhằm góp phần thúc đẩy việc đào tạo cử nhân luật có trình độ ngoại ngữ và kĩ năng tranh tụng về thương mại-đầu tư quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, về lâu dài, Cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển khoa học pháp lý quốc tế và nâng cao vị thế của một nghề cao quý - nghề Luật sư ở Việt Nam, phù hợp với mục đích hoạt động của Hội Luật quốc tế Việt Nam.