Trở thành hội viên

19/01/2017  4088 lượt xem 

Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, đã, đang hoặc có nguyện vọng tham gia hoạt động trong lĩnh vực luật quốc tế, mong muốn nghiên cứu, thực hành Luật quốc tế, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên theo quy…

1. Tiêu chuẩn Hội viên:

a) Hội viên chính thức:

- Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, đã, đang hoặc có nguyện vọng tham gia hoạt động trong lĩnh vực luật quốc tế, mong muốn nghiên cứu, thực hành Luật quốc tế, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên theo quy định thì được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là hội viên chính thức của Hội;

- Tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có hoạt động trong lĩnh vực Luật quốc tế, tán thành Điều lệ Hội, có đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội, hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên theo quy định và được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, có đóng góp nhiệt tình với các hoạt động của Hội, tự nguyện xin vào Hội, có thể được Ban Chấp hành Hội xem xét, công nhận là hội viên danh dự của Hội.

2. Các bước đăng ký tham gia Hội:

-      Điền và ký vào Đơn đăng ký tham gia Hội Luật quốc tế Việt Nam (Đơn đăng ký tham gia Hội (dành cho cá nhân) hoặc Đơn đăng ký tham gia Hội (dành cho tổ chức) 

-      Kèm theo 01 bản photocopy CMTND (của cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức)

-      Bản photocopy Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động / Quyết định thành lập (nếu là tổ chức)

Vui lòng gửi hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Luật quốc tế Việt Nam (Phòng 205, tầng 2, nhà B, Khoa Luật quốc tế, Học  viện Ngoại giao, Số 69, phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên