VSIL hỗ trợ tổ chức khóa học Giới thiệu về Trọng tài quốc tế

14/10/2018  2459 lượt xem 

Ngày 12-13/10/2018, Viện trọng tài Ciarb và VIAC đã đồng tổ chức khóa học Giới thiệu về Trọng tài quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa học cung cấp cho các học viên cách hiểu những nguyên tắc chung của trọng tài quốc tế (ví dụ như tính chất không nội địa) và mối quan hệ với những quy trình giải quyết tranh chấp khác. Khóa học cũng giới thiệu các học viên về khung pháp lý, thực tiễn áp dụng và thủ tục về trọng tài quốc tế.
Ngoài ra, tại Khóa học diễn ra một phiên thảo luận đặc biệt về Trọng tài Quy chế, trong đó có sự tham gia từ các đại diện của các trung tâm trọng tài, bao gồm SIAC, ICC, AAA/ICDR, Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO và VIAC. Phiên thảo luận có chủ đề về kinh nghiệm của họ khi quản lý trọng tài quy chế và áp dụng các quy tắc trọng tài quy chế tương ứng.

 

 

 Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên