Các Tiểu ban

25/04/2021 // 1303 lượt xem

Chi tiết →

Ban thường vụ

25/04/2021 // 1693 lượt xem

Chi tiết →

Tin về cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Luật quốc tế Việt Nam, nhiệm kỳ II (2020-2025)

10/12/2020 // 2332 lượt xem

Tiếp theo thành công của Đại hội Hội Luật quốc tế Việt Nam Nhiệm kỳ II, ngày 05/12/2020, tại Hà...

Chi tiết →

BAN KIỂM TRA

02/12/2020 // 1799 lượt xem

Chi tiết →

BAN CHẤP HÀNH

02/12/2020 // 3066 lượt xem

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Ban Chấp hành Hội gồm: Chủ tịch,...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên