Giới thiệu về Hội Luật quốc tế Việt Nam

20/01/2017 // 2898 lượt xem

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 2487/QĐ-BNG công nhận Ban...

Chi tiết →