DANH SÁCH HỘI VIÊN

10/06/2017 // 2132 lượt xem

Chi tiết →

BẢNG THEO DÕI VIỆC ĐÓNG HỘI PHÍ

31/05/2017 // 3458 lượt xem

Kính gửi Quý Hội viên, Sau thông báo về việc đóng Hội phí, Văn phòng Hội Luật quốc tế Việt Nam...

Chi tiết →

Thông báo về việc thu Hội phí

17/04/2017 // 3348 lượt xem

Kính gửi Quý Hội viên, Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Hội Luật Quốc tế Việt Nam trân...

Chi tiết →

Trở thành hội viên

16/02/2017 // 3311 lượt xem

Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, đã, đang hoặc có nguyện vọng...

Chi tiết →

Quyền lợi hội viên

19/01/2017 // 2754 lượt xem

Trích dự thảo Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên