Hình ảnh hoạt động tích cực của Sinh viên Học viện Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội tại Đại hội

16/02/2017 // 2584 lượt xem

Nhóm sinh viên Học viên Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội thật đáng được biểu dương cho tinh thần...

Chi tiết →