Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam với Hội Luật Quốc tế Việt Nam

02/11/2020 // 221 lượt xem

Chiều ngày 27/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Quỹ Hoà bình và Phát...

Chi tiết →

Thư của Chủ tịch VSIL gửi Hội viên nhân kỷ niệm một năm thành lập

17/09/2017 // 2991 lượt xem

Kính thưa toàn thể Hội viên Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL),

Chi tiết →

Thư mời tài trợ

19/01/2017 // 2957 lượt xem

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vì mục đích lợi nhuận, Hội Luật quốc tế Việt Nam rất cần sự...

Chi tiết →

Giới thiệu về Hội Luật quốc tế Việt Nam

20/01/2017 // 3492 lượt xem

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 2487/QĐ-BNG công nhận Ban...

Chi tiết →

Ban Chấp hành

13/12/2017 // 4111 lượt xem

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Ban Chấp hành Hội gồm: Chủ tịch,...

Chi tiết →

Chủ tịch

13/06/2017 // 3115 lượt xem

Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội và...

Chi tiết →

Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam

14/02/2017 // 3924 lượt xem

Điều lệ Hội Luật Quốc tế Việt Nam gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Luật quốc...

Chi tiết →

Phó Chủ tịch

13/06/2017 // 3144 lượt xem

Các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên